HTC Droid Eris


  1. Klik op Menu
  2. Klik op Settings
  3. Klik op wireless controls
  4. Klik op Wi-Fi om in te schakelen
  5. Klik op Wi-Fi Settings
  6. Selecteer *taGGle*
  7. Klik op voltooien
  8. Start de internet browser
  9. Ga naar www.taggle.nl

© 2010-2022 - Internet Service Nederland B.V.