HTC Touch Pro 2


  1. Klik op Start
  2. Klik op Instellingen
  3. Klik op Communicatie
  4. Klik op Wi-Fi
  5. Selecteer *taGGle*
  6. Klik op voltooien
  7. Start de internet browser
  8. Ga naar www.taggle.nl

© 2010-2020 - Internet Service Nederland B.V.